T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMKAPI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

   
 
 

Hemşire Yavuz Selim GÜNBATI

 

 

Hemşire Merve ONKÖK
 

 

Tıbbi Sekreter Yonca KÖKE

 

 

 LABORATUVAR HİZMETLERİ

Laboratuvar Kan alma saatleri :08.30-10.00 arasındadır.

Kurumumuzda sabah saat 08.30'dan itibaren Aile Hekimlerinin uygun gördükleri Laboratuvar tahlilleri  istenmekte olup, kan numuneleri saat 10.00 da kurye ile Hastane Laboratuvarına gönderilmektedir.

Yapılan laboratuvar tahlilleri;

Tam Kan Sayımı

Ferritin

Demir

Demir Bağlama Kapasitesi

Vitamin B12

Lipid Profili

AKŞ

HbA1c

Karaciğer Enzimleri

Böbrek Fonksiyon Testleri

Troid Fonksiyon testleri

Elektrolitler

Serolojik Testler